publicerad: 2021  
förkärlek för­kärleken
för|­kär·lek·en
substantiv
`rkärlek
sär­skild svaghet för viss före­teelse
förkärlek (för något/att+verb)
förkärlek (för något)
förkärlek (för att+verb)
hennes för­kärlek för engelska deckare; fri­tiden ägnar hon med för­kärlek åt sina orkidéer
belagt sedan 1814