SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fa`slig adjektiv ~t fas·ligmot­bjudande ofta i estetiskt av­seende men äv. all­männare admin.psykol.fasliga tapeterett fasligt vädermest all­mänt förstärkandeväldig ett fasligt o­väsenen faslig massa pengaren fasligt ful matta (adv.)faslig (för ngn) (att+V)sedan mitten av 1400-taletRimbert, Den helige Ansgars livfornsv. fasuleker, faseliker; till 1fasa