publicerad: 2021  
förrättning förrättningen förrättningar
för·rätt·ning·en
substantiv
förrätt´ning
göro­mål som enligt bestämmelserna in­går i arbets­uppgifterna för viss tjänst särsk. om upp­gift in­om ramen för offentlig tjänst
förrättningsman; vigselförrättning
förrättning (av något)
vara ute på förrättning; tjänste­resor och andra förrättningar
äv. funktion
kroppens förrättningar
belagt sedan 1688