publicerad: 2021  
församling församlingen församlingar
för·saml·ing·en
substantiv
försam´ling
1 grupp människor som kommit samman i bestämt syfte
JFR skara
en församling (av några)
hon talade in­för en stor församling av vetenskaps­män
äv. om permanent institution, sär­skilt av politiskt slag
lag­stiftande församling
konstituerande församling (folk)representation som stiftar ny grund­lag
belagt sedan 1471 (brev från ärkebiskop Jakob och biskop Henrik i Linköping till rådsherrarna i Stockholm (Styffe)); fornsvenska forsambling
2 grund­läggande organisatorisk enhet in­om kyrkligt sam­fund
församlingsliv; födelseförsamling; landsförsamling
hon var född i Maria församling; den första kristna församlingen i Antiochia
äv. om en del av med­lemmarna, sär­skilt om samtliga gudstjänstbesökare vid ett till­fälle
prästen och församlingen läste gemensamt "Fader vår"
belagt sedan 1526