SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fas`tighetstaxering substantiv ~en ~ar fast·ig·hets|­tax·er·ing·enoffentlig värdering av fastigheter särsk. om den all­männa, regel­bundet åter­kommande värderingen, tidigare för att beräkna fastighets­skatten, nu­mera för att beräkna en kommunal av­gift ekon.all­män fastighetstaxeringsedan 1892