publicerad: 2021  
förställning förställningen
för·ställ·ning·en
substantiv
förställ´ning
upp­trädande som med­vetet skiljer sig från det naturliga
förställningskonst
hans med­känsla var bara förställning
belagt sedan 1723