publicerad: 2021  
förtvina förtvinade förtvinat
verb
förtvi´na
vissna bort
något förtvinar
blommorna förtvinade i torkan
äv. ut­vidgat upp­höra att ut­vecklas
SYN. atrofiera
förtvinade muskler; en förtvinad arm
äv. bildligt
en auktoritär upp­fostran som fick hennes talang att förtvina
belagt sedan 1590; se ur­sprung till tvina
förtvinaförtvinande, förtvining