SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
federation [-∫o´n] substantiv ~en ~er feder·at·ion·enstat med federalistiskt stats­skick pol.federationer som Tysk­land och USAngn gång äv. om icke-statlig organisation e.d.sedan 1850till lat. ´dus ’fördrag; förbund’; jfr konfederation