SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
feedback [fi´dbäk] substantiv ~en feed|­back·endet att (en del av) en ut­sänd signal går till­baka till sändaren och reglerar den fort­satta aktiviteten komm.tekn.vetenskapl.JFRcohyponymåterkoppling auditiv feedback är nöd­vändig för språk­utvecklingenäv. om (positivt) gen­svar på en idé, en prestation e.d.ge feedbackdet är inte lätt att jobba när man inte får feedbackfeedback (på ngt)sedan 1964av eng. feed­back med samma betydelse, till feed ’mata, föda’ och back ’till­baka’