SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
feg adjektiv ~t som (på ett klander­värt sätt) är o­villig att ut­sätta sig för risker eller o­behagligheter ens för en god saks skull admin.psykol.MOTSATSantonymmodig 1 JFRcohyponymrädd 1cohyponymförsiktigcohyponymräddhågad en feg desertörhan är stor och stark men moraliskt fegäv.som vittnar om bristande mod den fega kapitulationensedan ca 1630jfr fornsv. fegher ’bestämd att dö, döds­märkt’; gemens. germ. ord av o­visst urspr.; den nu­tida sv. bet. genom lån av ty. feige