publicerad: 2021  
glåpord glåp­ordet, plural glåp­ord, bestämd plural glåp­orden
glåp|­ord·et
substantiv
glå`pord
för­olämpande yttrande
glåpord (om någon/något)
glåpord (om någon)
glåpord (om något)
små­pojkarna slängde glåp­ord efter domaren; glåp­orden haglade över henne
belagt sedan 1741; till sv. dial. glåp, no. glop 'gap'; samma ord som glopp