publicerad: 2021  
glöd glöden glöder
glöd·en
substantiv
1 knappast plur. sken och värme från något som förbränns utan låga ofta i slutfasen av brinnandet
JFR eld 1
eldens glöd hade falnat; han tittade drömmande in i glöden
ofta bildligt om intensitet el. lidelse
kärleksglöd; trosglöd
revolutionär glöd; han kysste henne med glöd; det fanns ingen glöd i laget
belagt sedan 1287 (testamente upprättat av Cecilia Elofsdotter till förmån för Nydala kloster (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska glöþ, mot­svarande sv. dial. glo 'glöd'; till glo
2 (samling av) glödande kol
en fin glöd att grilla på; en liten glöd hade fallit ner och an­tänt en tidning; glöderna flammade upp igen
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)