publicerad: 2021  
goodwill good­willen
good|­will·en
substantiv
[god´wil]
gott rykte eller an­seende vanligen för före­tag, organisation, stat eller dylikt
MOTSATS badwill
goodwillresa
sponsor­verksamheten ökade på­tagligt firmans good­will
belagt sedan 1910; av engelska goodwill med samma betydelse, eg. 'väl­vilja'