publicerad: 2021  
grassera grasserade grasserat
verb
grasse´ra
vara mycket vanligt före­kommande och smittsam om sjukdom
grassera (någonstans)
de far­soter som grasserade i landet efter kriget
äv. bildligt
den nationalistiska feber som grasserade i landet; den nya modedansen grasserade över­allt
belagt sedan ca 1600; av tyska grassieren med samma betydelse; av lat. grassa´ri 'ströva om­kring', till grad´us 'steg'; jfr ur­sprung till aggressiv, grad 1
grasseragrasserande, grassering