publicerad: 2021  
grumsa grumsade grumsat
verb
grum`sa
komma med smärre in­vändningar och klago­mål
grumsa (om/över något/sats)
grumsa (om något)
grumsa (om sats)
grumsa (över något)
grumsa (över sats)
grumsa (någon)
de an­ställda grumsade om de dåliga lokalerna
belagt sedan 1836; parallellbildn. till grymta; jfr äv. sv. dial. grumma 'brumma; braka'
grumsagrumsande, grums