SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
filosofi´ substantiv ~n ~er filo·sofi·ervetenskapen som studerar de grund­läggande vill­koren för till­varon, vetandet och moralen fil.analytisk filosofitill filosofin räknas bl.a. logik, kunskaps­teori och etikäv. om en­skilt filosofiskt systemPlatons filosofiurspr. om (mer el. mindre) alla vetenskapernaturfilosofiäv. försvagat om lösare system av tankar och normerJFRcohyponymgrundsyn mår handeln bra så mår hela sam­hället bra – det är hans enkla filosofipraktisk filosofidel av filosofin som om­fattar bl.a. estetik, religions­filosofi och rätts­filosofiteoretisk filosofidel av filosofin som om­fattar bl.a. metafysik, kunskaps­teori och logiksedan 1635av grek. philosophi´a med samma betydelse, till phil´os ’vän’ och sophi´a ’visdom’