SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
filosofisk [-så´f-] adjektiv ~t filo·sof·isk1som har att göra med filosofi admin.af.fil.pedag.filosofiska problemfilosofiska betraktelseren filosofisk diskussionäv. samman­fattande om natur­vetenskap, humaniora och samhälls­vetenskap i mots. till teologi, juridik, medicin m.m. vid universitetfilosofisk fakultetsedan 15822som präglas av visdom eller djup­sinne admin.af.psykol.han har en filosofisk läggninghon tog mot­gångarna med filosofiskt lugnsedan 1680