publicerad: 2021  
gästgiveri gäst­giveriet gäst­giverier
gäst|­giv·eri·et
substantiv
[jästjiveri´] el. [jä∫iveri´]
(traditions­rikt) mat­ställe (och hotell) vid all­män väg
det berömda gäst­giveriet vid foten av Hallands­åsen
äv. något ålderdomligt verksamhet som gäst­givare
han var an­svarig för skjuts­hållet och gäst­giveriet
belagt sedan 1635