publicerad: 2021  
halvrim halv­rimmet, plural halv­rim, bestämd plural halv­rimmen
halv|­rimm·et
substantiv
hal`vrim
ofullständigt rim
SYN. assonans
halv­rim som leda-glöda
belagt sedan 1734