SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fi`ntvätt substantiv ~en ~ar fin|­tvätt·entvätt i mindre varmt tvätt­vatten vanligen om­kring 40 grader hyg.tid.JFRcohyponymkulörtvättcohyponymvittvätt ställ in maskinen på fintvättäv. om mot­svarande textiliersortera fintvättensedan 1950