publicerad: 2021  
helfart hel­farten
hel|­fart·en
substantiv
he`lfart
intensitet i verksamhet som mot­svarar heltids­arbete särsk. i utbildnings­sammanhang
helfartskurs
kursen ges på både hel­fart och halv­fart; hon studerar matematik på hel­fart
belagt sedan 1977