SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fission [-∫o´n] substantiv ~en ~er fiss·ion·en1upp­delning av före­tag i två eller flera delar ekon.MOTSATSantonym1fusion 1 sedan 1994av eng. fission med samma betydelse; av lat. fiss´io ’klyvning’ 2klyvning av atom­kärna under stark energi­utveckling fys.tid.MOTSATSantonym1fusion 2 fissionsproduktfissionsreaktormycket kraftigt laser­ljus kan fram­kalla fissionfission (av ngt)sedan 1952av eng. (nuclear) fission med samma betydelse; av lat. fiss´io ’klyvning’; jfr fissil