publicerad: 2021  
hormon hormonet, plural hormoner äv. hormon, bestämd plural hormonerna äv. hormonen
horm·on·et
substantiv
[-o´n]
ämne som sprids till olika kropps­organ genom blodet och reglerar deras verksamhet om naturligt ämne från inre­sekretoriska körtlar el. om mot­svarande konst­gjorda ämne
hormonbehandling; könshormon; tillväxthormon
ett hormon som förhindrar miss­fall; till­växten styrs av hormoner från hypofysen
ibland med sär­skilt ton­vikt på köns­hormon
Han är som tokig efter flickor. – Jojo, det är hormonerna
belagt sedan 1912; jfr engelska hormone, tyska Hormon; till grek. hormo´n 'stimulerande', till grek. horme´ 'snabb rörelse; inre drift'