publicerad: 2021  
human humant humana
hum·an
adjektiv
huma´n
1 som visar respekt för med­människors värdighet och rättigheter om person, handling eller dylikt
human (mot någon)
human krig­föring; en humanare behandling av fångarna
äv. något försvagat tillmötesgående
en human arbets­givare som inte lade några hinder i vägen för hennes tjänst­ledighet
humana priser se pris
belagt sedan 1657; av lat. huma´nus 'mänsklig; artig'
2 som har att göra med människan
humanbiologi; humanekologi; humanteknologi
human vävnad
belagt sedan 1904