publicerad: 2021  
humanitet humaniteten
hum·an·itet·en
substantiv
humanite´t
sinne för med­människornas värdighet och grund­läggande rättigheter som yttrar sig i med­känsla, med­mänskligt upp­trädande och dylikt
humanitetsideal
segrarna visade ingen humanitet mot den besegrade fienden
belagt sedan 1628; av lat. huma´nitas 'mänskliga egenskaper; mänsklighet'; till human