publicerad: 2021  
hungra hungrade hungrat
verb
hung`ra
något hög­tidligt känna omedelbart behov av föda vanligen till följd av allvarlig under­näring (inte en­bart till­fälligt)
någon hungrar (efter något/att+verb)
någon hungrar (efter något)
någon hungrar (efter att+verb)
folket hungrade medan herrarna vältrade sig i lyx
ofta bildligt känna starkt behov
hungra efter kärlek
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska hungra
hungrahungrande, hunger