publicerad: 2021  
hur
adverb
1 på vilket sätt som in­ledande ord i direkta och indirekta fråge­satser
hur bär hon sig åt egentligen?; jag förstår inte hur det gick till
äv. i frågor för att ut­röna i vilken ut­sträckning en viss egenskap eller dylikt före­ligger
hur långt är det till Stock­holm?; hur många gånger har du varit i Italien?; hur gammal är du?; jag vet inte hur stor den bilen är
äv. i frågor som man väntar sig sär­skiljande snarare än beskrivande svar på
hur sa du?; hur menar du?
äv. i ut­rop som ut­trycker stark sinnes­rörelse hög­tidligt
hur vackert var det inte!
eller hur? har jag inte rätt?du är från Skåne, eller hur?
hur så? var­för säger eller frågar du så?Ska du ta bilen in till stan? – Hur så? Behöver du skjuts någon­stans?
hur ända in i vassen se vass
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska hwaro, huru, bildn. till hwar 'vilken'
2 i vissa ut­tryck på visst (god­tyckligt) sätt ofta an­givande att en viss förut­sättning är otillräcklig för önskat resultat
JFR 2vad
hur han än gör så miss­lyckas han
äv. i viss (god­tycklig, ofta hög) grad
hur gärna han än ville kunde han inte följa med; det var hur roligt som helst på kalaset
hur det nu var på vilket sätt det än förhöll sigvanligen med an­tydan om att detta är lik­giltigt: hur det nu var så började de prata politik och sedan dess har de varit ovänner
hur som helst 1på vilket sätt som helstobehöriga får inte röra sig hur som helst på en flyg­plats 2under alla om­ständigheterofta för att markera av­slutning av ett resonemang: hur som helst, vi får hoppas på en spännande och hederlig val­rörelse
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga