publicerad: 2021  
huvud huvudet, plural huvuden äv. huvud, bestämd plural huvudena
huvud·et
substantiv
[hu`v-] äv. [huv`-]
1 den av­slutande, översta eller främsta delen av kroppen (på människa eller djur), där centra för de viktigaste sinnes­organen samt hjärnan är placerade
huvudvärk; grishuvud; manshuvud; människohuvud
ett ljus­lockigt huvud; ha ont i huvudet; han klappade sitt barn på huvudet; han satte hatten på huvudet och gick; barnet fick bollen i huvudet; fågeln stack huvudet under vingen; de sörjande gick med ned­böjda huvuden
ibland inte betraktad som en del av kroppen
han hade skador både i huvudet och på kroppen
ofta med ton­vikt på tanke- och förnimmelse­funktionerna
hon har ett gott huvud; han har huvudet fullt av idéer; jag kan inte få melodin ur mitt huvud; räkna i huvudet; hon kände sig tom i huvudet
ibland som symbol för livet
hon kunde våga sitt huvud på att hon hade sett honom för­ut; ett före­tag som kunde kostat honom hans huvud
äv. bildligt främsta representant
förr an­sågs fadern all­tid vara familjens huvud
ibland i ut­tryck för att ge tecken av något slag
han frågade om han fick följa med, men hon skakade på huvudet; "Snälla pappa!" sade hon och lade huvudet på sned; hon tog emot beskedet om upp­sägningen med hög­buret huvud
bita huvudet av skam(men) över­vinna skam­känslanhan bet huvudet av skammen och berättade att han inte kunde läsa
det går runt i huvudet på någon någon känner yrselefter att ha jobbat hela dagen utan rast gick det runt i huvudet på honom
det man inte har i huvudet får man ha i benen om man glömmer att ut­rätta vad man skulle, får man gå en gång till
förvrida huvudet på någon något var­dagligtgöra någon tokig av förälskelseden unge charmören lyckades förvrida huvudet på en äldre dam och lurade av henne hela hennes förmögenhet
ha huvudet på skaft vara mycket klipskhon har huvudet på skaft och är väl bevandrad i den politiska samhällsdebatten
ha sitt huvud för sig vara originell eller av­vikande
hals över huvud se hals
hålla huvudet högt visa sig stoltel. fri­modig: studenterna upp­manades att hålla huvudet högt och fort­sätta tro på sig själva och sin unika begåvning
hålla huvudet kallt bevara sitt lugn och sin omdömes­förmågade råddes att hålla huvudet kallt och inte låta känslorna styra vid hästköpet
hänga med huvudet vara märkbart ned­stämdupp­sägningen tog hårt på henne och hon hängde med huvudet i flera veckor
kräva någons huvud på ett fat ur­sprungligen biblisktkräva att någon strängt och öppet bestraffasoppositionen gjorde stora ut­spel och krävde stats­ministerns huvud på ett fat
kröka/röra ett hår på någons huvud se hår
känna sig/vara tung i huvudet känna mental trötthetoch inte orka tänka: värmen gjorde att han kände sig dåsig och tung i huvudet
köra huvudet i väggen en­vist fort­sätta i en omöjlig situationgenom att köra huvudet i väggen och komma med samma förslag igen når vi ingen­stans i förhandlingarna
samla glödande kol på någons huvud se kol
slå sina kloka huvuden ihop gemensamt funderaforskarna slog sina kloka huvuden ihop och har nu hittat ett vaccin
sticka huvudet i busken (försöka) fly undan sanningen eller verklighetenhon upp­manade industri­företagarna att sluta sticka huvudet i busken och ta sitt an­svar för miljön
sticka huvudet i lejonets gap ut­sätta sig för faraefter att ha miss­uppfattat en order stack soldaterna huvudet i lejonets gap
sticka/stoppa/köra huvudet i sanden (försöka) fly sanningen eller verklighetenhon blev efter med hyrorna men stoppade huvudet i sanden
stiga någon åt huvudet 1berusa någonvinet tycktes stiga honom åt huvudet 2göra någon över­modigfram­gången har stigit henne åt huvudet
stå på huvudet falla hand­löstvanligen med huvudet före: han stod på huvudet när han gick ner för vindstrappan
ställa något på huvudet vända något upp och nermest med av­seende på abstrakta förh.: först kom ång­maskinen och förändrade sam­hället och sedan kom elenergin och ställde allt på huvudet
sätta myror i huvudet på någon se myra
ta sig vatten över huvudet se vatten
tala över huvudet på någon tala om någon i stället för till någontrots att personen i fråga är när­varande: hon upp­levde att folk inte såg henne och att de talade över huvudet på henne
tappa huvudet (till­fälligt) mista omdömes­förmåganjakten på det stora scoopet har fått vissa journalister att tappa huvudet
vara huvudet högre vara klart längrehan är huvudet högre än sina jämn­åriga ○ äv. bildligtvara klart över­lägsenhon var huvudet högre än sina konkurrenter
växa någon över huvudet bli allt­för svår för någonupp­draget växte honom över huvudet och han förlorade kontrollen över före­taget
över huvud (taget) äv. ett ord 1allsär det någon som lyssnar på det bandet över huvud taget? 2i de flesta eller alla av­seendenfolk var vänliga och över huvud taget öppnare än hon hade före­ställt sig
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska hovuþ, huvuþ; gemensamt germanskt ord, ev. besläktat med lat. cap´ut med samma betydelse
2 ofta i sammansättn. av­slutande, rund eller något ut­skjutande, del av (av­långt) före­mål
bulthuvud; nålhuvud
huvudet (något)
huvudet på en spik
spec. blom­ställning med oskaftade blommor på kort, ut­bredd huvud­axel som t.ex. på röd­klöver
äv. om vissa grön­saker med stor rund ätlig del i sammansättn.
äv. ute­slutande med tanke på positionen översta del av förtryckt pappersark vanligen av­sedd för namn och dylikt
glöm inte att fylla i huvudet på blanketten
slå/träffa huvudet på spiken träffa rätti ett an­tagande eller dylikt: hon slog huvudet på spiken när hon spådde att det skulle börja regna
belagt sedan ca 1420 Legenden om Gregorius af Armenien
Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat, det var gott.
Johan Ludvig Runeberg, Sven Duva (i Fänrik Ståls sägner I, 1848)