publicerad: 2021  
hyckla hycklade hycklat
verb
hyck`la
upp­träda på ett falskt med­mänskligt eller blygsamt sätt i syfte att vinna sympati
någon hycklar (med/om något/att+verb/sats)
någon hycklar (med något)
någon hycklar (med sats)
någon hycklar (med att+verb)
någon hycklar (om något)
någon hycklar (om sats)
någon hycklar (om att+verb)
han var till synes skakad när konkurrenten blev sjuk, men alla visste att han hycklade
äv. i konstruktioner med objekt
någon hycklar något
hyckla vänskap; hyckla till­givenhet
belagt sedan 1597; av lågtyska huchelen med samma betydelse; av om­diskuterat urspr.
hycklahycklande, hyckel, hyckleri