publicerad: 2021  
hyresrätt hyres­rätten hyres­rätter
hyr·es|­rätt·en
substantiv
hy`resrätt
(form av boende som inne­bär) rätt att nyttja bo­stad under begränsad tid enl. hyres­kontrakt
hyresrättslägenhet
fastigheter med hyres­rätt
äv. om (kontrakt på) bo­stad som hyrs på detta sätt
bo i hyres­rätt; hyres­rätterna i upp­gången om­vandlades till bostads­rätter
belagt sedan 1931