publicerad: 2021  
håkäring hå­käringen hå­käringar
hå|­kär·ing·en
substantiv
`käring
en ganska klumpig, grå­aktig till svart, arktisk djup­havs­haj som äv. före­kommer (och fångas) t.ex. i Nordsjön
belagt sedan ca 1600; till hå- i håbrand och käring