publicerad: 2021  
hädanfärd hädan­färden hädan­färder
häd·an|­färd·en
substantiv
`danfärd
hög­tidligt; mest bibliskt det att av­lida
någons hädanfärd
en salig hädan­färd; "... på det att vi måtte betänka vår före­stående hädan­färd", slutade prästen
belagt sedan 1618