publicerad: 2021  
hänga av hängde hängt, presens hänger
verb
hänga a´v
öka sin hastighet och där­igenom skapa ett stort av­stånd till konkurrent vid hastighets­tävling
någon/något hänger av någon
någon hänger av någon
något hänger av någon
två varv före mål gjorde hon ett ryck och lyckades hänga av den förhands­tippade vinnaren
belagt sedan 1960-talet
hänga avavhängande