publicerad: 2021  
hänga samman hängde hängt, presens hänger
verb
[sam`-] el. [sam´-]
äv. fast sammansättn., se sammanhänga hänga ihop
något hänger samman med något/sats
något hänger samman med något
något hänger samman med sats
några hänger samman
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska hängia saman
hänga sammansammanhang