publicerad: 2021  
1här
adverb
på denna plats där den talande etc. befinner sig
JFR där 1
här kommer motor­vägen att dras fram; både ni där ute och vi här inne; här i träd­gården brukade hon ta sig en kopp kaffe
äv. syftande på annan plats än talarens
han flyttade till Göte­borg – här hade han till­bringat sin ungdom
äv. med försvagad rums­betydelse i detta samman­hang ibland som rent utfyllnads­ord
här gjorde talaren en paus; här gäller det att vara upp­märksam; komma här och på­stå att jag ...!
spec. i vissa ut­tryck där något som är nära talaren (rumsligt el. abstrakt) pekas ut
sådana här saker; så här går det till; den här bilen är bra, men den där är dålig
här och där på spridda ställenhär och där i skogen växte det kantareller
här och var på vissa ställenhär och var kunde man se sjö­bottnen genom isen
lite här och var se lite
än här, än där ibland på ett ställe, ibland på ett (helt) annathon an­litades än här, än där för att lösa kyrkliga och politiska konflikter
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Ludgo, Södermanland); vanligen runform hiar, fornsvenska här; gemensamt germanskt ord, bildat till samma ord­stam som 1hit!!, hädan
2här hären härar
här·en
substantiv
sär­skilt vid beskrivning av äldre förhållanden stor organiserad mängd soldater som ut­gör en av­sevärd del av (el. hela) ett lands armé
bondehär; fiendehär; krigshär
en här (av några)
hären marscherade mot Rom; hären tågade in i grann­landet
äv. om annan stor mängd (varelser)
en hel här av myggor
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska här; gemensamt germanskt ord, som urspr. även kunde betyda 'krig'