publicerad: 2021  
inemot
in|­e·mot
preposition
in´emot el. med två huvudtryck
äv. två ord i det närmaste särsk. vid an­givelse av större an­tal
in­emot 10 000 personer demonstrerade
belagt sedan 1667