publicerad: 2021  
ingress ingressen ingresser
in·gress·en
substantiv
[iŋgres´]
in­ledning till fram­ställning spec. till tidningsartikel och då ofta typografiskt markerad
belagt sedan 1729; av lat. ingress´us 'in­gång; in­trädande', till in´gredi, se ur­sprung till ingrediens; jfr ur­sprung till kongress, progress