publicerad: 2021  
1inne
adverb
inn`e
1 i det inre av något
MOTSATS 1ute 1
inne i huset; han sitter inne och arbetar; djupt inne i skogen; inne i centrum
äv. med försvagad rums­betydelse, spec. i till­gänglighet i affär eller dylikt
vi har inte den storleken inne
spec. äv. i tur att spela ut i kort­spel, t.ex. bridge
syd var inne och måste ge favör
spec. äv. i mål vid tävling eller dylikt
de flesta av löparna är redan inne; linje­mannen flaggade men bollen var inte inne
äv. bildligt
han var så inne i sam­talet att han inte märkte att hon gick
hålla inne med något inte av­slöja någotde håller inne med upp­gifter om vilka som var in­blandade i bankrånet
innerst inne i själ och hjärtainnerst inne är hon en storstads­människa
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska inne; bildat till 1in!!
2 (hunnen) till rätt läge i fråga om tids­förhållande; ofta med an­tydan om före­gående väntan
tiden var inne att handla
äv. försvagat
oktober var inne
belagt sedan 1402 öppet brev utfärdat av efterlevande till den dräpte Peter Kylve i Linköping med ålägganden för dråparen (Svenskt Diplomatarium)
2inne ingen böjning
adjektiv
inn`e
var­dagligt endast predikativt och i sammansättn. för till­fället populär i ton­givande kretsar
MOTSATS 2ute JFR fräsig, häftig 3
innegrej; innegäng
gamla prylar är inte inne längre
belagt sedan 1964; efter engelska in med samma betydelse, förk. av in fashion 'på modet'