publicerad: 2021  
innebörd inne­börden inne­börder
inne|­börd·en
substantiv
inn`ebörd
(egentlig) betydelse eller mening hos yttrande eller dylikt; ibland i kontrast till den omedelbart iögon­fallande betydelsen
innebörden (av/i något/sats)
innebörden (av något)
innebörden (av sats)
innebörden (i något)
innebörden (i sats)
en symbolisk inne­börd; ordets egentliga inne­börd; den djupare inne­börden av hans ord; inne­börden i ordet "demokrati" är om­stridd; begreppet "mitt i världen" har fått en ny inne­börd
äv. med bi­betydelse av (tänkbar) följd
händelsens verkliga inne­börd
belagt sedan 1873; till innebära; jfr ur­sprung till börd