publicerad: 2021  
inse insåg insett, presens inser
verb
in`se
ha eller komma till in­sikt om något samman­hang; genom med­vetet resonemang, ofta äv. genom plötslig djupare förståelse
någon inser något/sats
någon inser något
någon inser sats
hon in­såg faran i tid; han in­såg för sent sitt miss­tag; vinnarna var av lätt in­sedda skäl mycket nöjda efter matchen; ty­värr in­ser han inte att han måste be om ur­säkt för sitt dåliga upp­förande
belagt sedan 1791
inseinsikt