publicerad: 2021  
insätta insatte insatt, presens insätter
verb
in`sätta
1 formellt vanligen lös förbindelse, se sätta in engagera (personal) i någon verksamhet
någon insätter någon/något (i något)
någon insätter någon (i något)
någon insätter något (i något)
ytterligare 100 man in­sattes för att bekämpa branden; två nya divisioner in­sattes på det södra front­avsnittet
äv. med av­seende på vissa hjälp­medel
den första bussen in­sattes 1964; stora ekonomiska resurser in­sattes i kampen mot arbets­lösheten
belagt sedan 1414 (räfstetingsdom utfärdad av biskop Brynolf i Skara m.fl. med stadfästelse av domkyrkans godsinnehav i Värmland (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska insätia
2 vanligen lös förbindelse, se sätta in göra förtrogen med någon ny upp­gift eller dylikt
någon insätter någon (i något)
personalen har in­satts i de nya rutinerna
belagt sedan 1907
3 vanligen lös förbindelse, se sätta in placera (pengar) på bank­konto
någon insätter något (något)
på mån­dagen in­sattes samman­lagt 800 000 kronor
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen
insättainsättande