publicerad: 2021  
insättning in­sättningen in­sättningar
in|­sätt·ning·en
substantiv
in`sättning
1 placering av pengar på bank­konto
insättningsautomat; insättningsgaranti
insättning (av belopp)
göra en in­sättning
äv. om det in­satta beloppet
stora in­sättningar
belagt sedan 1635
2 ersättning av bokstavs­uttryck med visst tal i algebraiskt ut­tryck eller dylikt
insättning (av tal) (i något)
in­sättning av x = 3 i funktionen y = x2 ger funktions­värdet 9
belagt sedan 1967