publicerad: 2021  
joule joulen, plural joule
substantiv
[jo´l]
en grund­läggande mått­enhet för arbete mot­svarande det arbete som ut­förs av kraften 1 newton när dess angrepps­punkt förskjuts 1 meter
kilojoule
belagt sedan 1910; till efter­namnet på den engelska fysikern J.P. Joule (1800-talet)