publicerad: 2021  
justera justerade justerat
verb
[∫uste´ra] äv. [∫yste´ra]
1 ställa in (något) i rätt läge
justerskruv
någon justerar något
justera back­spegeln; fiolen var korrekt justerad under hakan
ibland med ton­vikt på resultatet, sär­skilt om ökning resp. minskning av summa med någon av partiklarnaupp, ner
någon justerar (upp/ner) något
någon justerar (ner) något
någon justerar (upp) något
bi­dragen justerades successivt upp
belagt sedan 1624; av franska juster med samma betydelse
2 kontrollera riktigheten hos (mötes­protokoll) samt (efter eventuella ändringar) in­tyga den med sin namn­teckning vanligen efter ord­förandens och sekreterarens namn­teckningar
någon justerar något
protokollet är inte justerat än och då är det inte giltigt
belagt sedan 1635
3 var­dagligt vanligen perfekt particip till­foga lättare skada in­om idrott
någon är justerad (av någon)
NN blev justerad
belagt sedan 1914
justerajusterande, justering