publicerad: 2021  
jämka jämkade jämkat
verb
jäm`ka
(försiktigt eller obetydligt) flytta (något) till lämpligare position
någon jämkar () något (någonstans)
jämka på slipsen; han jämkade hennes huvud i bekvämare läge på sin axel
äv. bildligt med av­seende på egna åsikter eller dylikt
JFR ändra
han har jämkat på sin tidigare in­ställning
äv. med ton­vikt på ömse­sidighet och med av­seende på andras åsikter etc.
JFR medla
någon jämkar (mellan) några
jämka mellan parterna
spec. i ekonomiska samman­hang minska i viss ut­sträckning
JFR pruta
under­hållet blev jämkat av dom­stolen
spec. äv. avpassa
tullsatser jämkades efter varje närings behov av skydd
belagt sedan mitten av 1300-talet (Östgöta-Lagen); fornsvenska iämka, iänka; bildn. till jämn
jämkajämkande, jämkning