SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fonologi [-gi´] substantiv ~n fono·loginläran om språk­ljuden som funktionellt system med mindre ton­vikt på den fysiska sidan språkvet.vetenskapl.JFRcohyponymfonetikcohyponymljudlära sedan 1895till grek. phone´ ’ljud; röst’ och log´os ’(en) lära’