publicerad: 2021  
kapabel kapabelt kapabla
kap·abel
adjektiv
kapa´bel
som har fullt till­räcklig förmåga i något av­seende som fram­går av samman­hanget
MOTSATS inkapabel JFR duglig
kapabel (till något/att+verb)
kapabel (till något)
kapabel (till att+verb)
kapabel (att+verb)
han är inte kapabel att bedöma människor; hon är fullt kapabel att leda arbets­gruppen
äv. i absolut konstruktion
mycket kapabla med­arbetare
belagt sedan 1631; av franska capable med samma betydelse; av medeltidslat. capa´bilis 'fattbar, gripbar', till lat. cap´ere 'ta; fånga'