publicerad: 2021  
karaktärstyp karaktärs­typen karaktärs­typer
karakt·ärs|­typ·en
substantiv
karaktä`rstyp
mest historiskt; psykologi människo­typ med vissa psykiska egenskaper särsk. i relation till vissa kroppsliga egenskaper
i sin typologi ut­ifrån förhållandet mellan kropps­typer och personlighets­drag skilde Ernst Kretschmer mellan de tre karaktärs­typerna atletisk, leptosom och pyknisk
belagt sedan 1934