publicerad: 2021  
kartbok kartboken kartböcker
kart|­bok·en
substantiv
ka`rtbok
samling av flera olika kartor i bok­form vanligen över världen el. visst land
JFR 1atlas
belagt sedan 1742