SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
forst- [fårs`t-] förled som har att göra med skog el. skogs­bruk mest vid beskrivning av fin­ländska förh.Nollforstmästareforstväsensedan ca 1700till ty. Forst ’skog’; jfr forstväsen